घटक त्यांचे व्यावहारिक नाव व शास्त्रीय नाव

Spread the love

व्यावहारिक नाव                    शास्त्रीय नाव


 1. मार्श गॅस                         मिथेन              
 2. खाण्याचा                         सोडीयम बाय कार्बोनेट
 3. धुण्याचा सोडा                    सोडीयम कार्बोनेट
 4. मीठ                              सोडीयम क्लोराइड
 5. व्हाईट व्हिट्रीऑल                झिंक सल्फेट
 6. ब्ल्युव्हिट्रीऑल                   कॉपर सल्फेट
 7. ग्रीन व्हिट्रीऑल                  फेरस सल्फेट
 8. जलकाच                         सोडीयम सिलिकेट
 9. फॉस्जीन                         कार्बोनिल क्लोराइड
 10. जिप्सम सॉल्ट                 मॅग्नेशियम सल्फेट
 11. ग्लोबर्स सॉल्ट                 सोडीयम सल्फेट
 12. बेकिंग सोडा                   सोडीयम बाय कार्बोनेट
 13. फेरस अमोनियम सल्फेट     मोहर सॉल्ट
 14. ल्युनर कॉस्टीक               सिल्व्हर नायट्रेट
 15. संगमवर                       कॅल्शियम कार्बोनेट
 16. मोरचूद-                       कॉपर सल्फेट

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *