जानेवारी महिन्यातील सर्व दिनविशेष

Spread the love

जानेवारी महिन्यातील सर्व दिनविशेष

1 जानेवारी – आर्मी मेडिकल स्थापना दिवस
3 जानेवारी – बालिका दिन (सावित्रीबाई फुले जन्म दिन)
8 जानेवारी – आफ्रिकन नॅशनल कॉग्रेस स्थापना दिन
9 जानेवारी – जागतिक अनिवासी भारतीय दिन
10 जानेवारी – जागतिक हास्य दिन
12 जानेवारी – राष्ट्रीय युवक दिन
14 जानेवारी – आर्मी दिवस, भूगोल दिन
23 जानेवारी – देशप्रेम दिवस
25 जानेवारी – भारतीय पर्यटन दिन
26 जानेवारी – प्रजासत्ताक दिन
25 जानेवारी – हुतात्मा दिन/ जागतिक कृष्टरोग निर्मूलन दिन (म. गांधी पुण्यतिथी


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *