महिलांविषयक कायदे व योजनां विषयी संपूर्ण माहिती

Spread the love

महिलांविषयक कायदे व योजनामहिलांविषयक कायदे :
 • सतीबंदी कायदा – 1829
 • विधवा पुनर्विवाह कायदा – 1856
 • धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा – 1866
 • भारतीय घटस्फोट कायदा – 1869
 • मानवी हक्क संरक्षण कायदा – 1993
 • आनंदी विवाह कायदा – 1909
 • मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा – 1986
 • विशेष विवाह – 1954
 • हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा – 1956
 • विवाहित स्त्रीयांचा संपत्तीचा कायदा – 1959
 • अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा – 1956
 • वैद्यकी व गर्भपात कायदा – 1929
 • हुंडाप्रतिबंधक कायदा – 1929
 • बालविवाह निर्बंध कायदा – 1929
 • कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा – 2005
 • महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा – 2005
 • मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा – 1961
 • समान वेतन कायदा – 1976
 • बालकामगार कायदा – 1980
 • अपंग व्यक्ती कायदा – 1995
 • मानसिक आरोग्य कायदा –1987
 • कुटुंब न्यायालय कायदा – 1984
 • राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा – 1990
 • माहिती अधिकार कायदा – 2005
 • बालन्याय कायदा – 2000
 • भिक्षा प्रतिबंधक कायदा – 1959
 • अनाथालय व धर्मादाय कायदा – 1960
 • हिंदू विवाह कायदा – 1955
 • कर्मचारी विमा योजना – 1952
 • प्रसूती सुधारणा कायदा – 1961
 • अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा – 1979
 • वेश्या वृत्ती निवारण कायदा – 1986
 • हुंडा निषेध कायदा – 1986
महिलांविषयक योजना :
 • डवाकरा योजना – 1982
 • न्यू मॉडेल चर्खा योजना – 1987
 • नोरडा प्रशिक्षण योजना – 1989
 • महिला समस्या योजना – 1993
 • राष्ट्रीय महिला कोश योजना – 1993
 • राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना – 1994
 • इंदिरा महिला योजना – 1995
 • ग्रामीण महिला विकास योजना – 1996
 • राजराजेश्वरी विमा योजना – 1997
 • आरोग्य सखी योजना – 1997
 • महिला आर्थिक विकास महामंडळ – 24 फेब्रुवारी 1975
 • महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग – 1993
 • महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड – 1960

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *