RRB Question SET 1

Spread the love

                                    

                                                                         RRB Question SET 1

इतिहासावरील प्रश्न :

1. वसईचा तह कोणात झाला?

 टिपू सुलतान – इंग्रज
 दूसरा बाजीराव पेशवे – इंग्रज
 रघुनाथ पेशवे – इंग्रज
 पेशवे – पोर्तुगीज
उत्तर : दूसरा बाजीराव पेशवे – इंग्रज

 2. पुढीलपैकी कोणते नेते प्रार्थना समाजाचे नेते नव्हते?

 आत्माराव तर्खडकर
 रा.गो. भांडारकर
 गो.ग.आगरकर
 न्यायमूर्ती म.गो. रानडे
उत्तर :गो.ग.आगरकर

3. कोणत्या कायद्याला काळा कायदा म्हणून संबोधण्यात आले?

 पीट्स इंडिया
 1935 चा कायदा
 रेग्युलेटिंग अॅक्ट
 रौलेक्ट अॅक्ट
उत्तर :रौलेक्ट अॅक्ट

4. भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल कोण?

 सर वॉरन हेस्टिंग
 लॉर्ड विल्यम बेटींक
 लॉर्ड डलहौसी
 लॉर्ड क्लोईव्ह
उत्तर :लॉर्ड विल्यम बेटींक

5. सन 1848 ते 1856 या दरम्यान अनेक संस्थाने कोणी खालसा केली?

 लॉर्ड लिटन
 लॉर्ड कर्झन
 लॉर्ड क्लाईव्ह
 लॉर्ड डलहौसी
उत्तर :लॉर्ड डलहौसी

6. —– रोजी उठावाचा पहिला भडका बराकपूर येथील लष्करी छावणीत उडाला?

 29 मार्च 1857
 26 मार्च 1857
 28 डिसेंबर 1853
 13 मार्च 1857
उत्तर :29 मार्च 1857

7 —– रोजी मेरठ छावणीतील हिंदी सैनिकांची पूर्ण फलटणच बंड करून उठली?

 8 मे 1857
 9 मे 1857
 10 मे 1857
 11 मे 1857
उत्तर :10 मे 1857

8. खालीलपैकी —– येथे 1857 चा उठाव झाला नव्हता?

 अलाहाबाद
 दिल्ली
 मद्रास
 अयोध्या
उत्तर :मद्रास

9. काँग्रेसचे 1936 चे पहिले ग्रामीण भागातील अधिवेशन कुठे भरले?

 फैजपूर
 आवडी
 मद्रास
 रामनगर
उत्तर :फैजपूर

10. चौरी-चौरा घटनेने —– हे आंदोलन संपुष्टात आले?

 रौलट विरोधी सत्याग्रह
 छोडो भारत
 असहकार
 सविनय कायदेभंग
उत्तर : असहकार

11. काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते?

 व्योमेशचंद्र बॅनर्जी
 दादाभाई नौरोजी
 बद्रुद्दीन तैय्यबजी
 महात्मा गांधी
उत्तर :व्योमेशचंद्र बॅनर्जी

12. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कायदा कोणी केला?

 रिपन
 लिटन
 डफरीन
 कॉर्नवॉलिस
उत्तर :रिपन

13. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल कोण?

 लॉर्ड माऊंटबॅटन
 सी. राजगोपालचारी
 बॅरिस्टर जिना
 सरदार पटेल
उत्तर :लॉर्ड माऊंटबॅटन

14. खुदाई खिदमतगार चे संस्थापक कोण होते?

 महात्मा गांधी
 मंहमद इक्बाल
 खान अब्दुल गफारखान
 मौलाना आझाद
उत्तर :खान अब्दुल गफारखान

15. भारतीय असंतोषाचे जनक असे कोणास म्हटले जाते?

 मंगल पांडे
 लोकमान्य टिळक
 वीर सावरकर
 गो.कृ.गोखले
उत्तर :लोकमान्य टिळक

16. जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या निषेधार्थ सर ही पदवी कोणी परत केली?

 रवींद्रनाथ टागोर
 लाला लजपतराय
 लाला हरदयाळ
 महात्मा गांधी
उत्तर :रवींद्रनाथ टागोर

17. सन 1857 च्या उठावाच्या वेळी गव्हर्नर जनरल कोण होते?

 लॉर्ड कॅनिंग
 लॉर्ड डलहौसी
 लॉर्ड बेंटिक
 लॉर्ड रिपन
उत्तर :लॉर्ड कॅनिंग

18. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेत कोणत्या इंग्रज अधिकार्‍याने पुढाकार घेतला?

 लॉर्ड रिपन
 अॅलन ह्युम
 लॉर्ड डफरिन
 लॉर्ड कर्झन
उत्तर :अॅलन ह्युम

19. 1905 ची फाळणी कोणी अंमलात आणली?

 लॉर्ड कर्झन
 लॉर्ड मिंटो
 लॉर्ड चेम्सफोर्ड
 पंचम जॉर्ज
उत्तर :लॉर्ड कर्झन

20. मुस्लिम लीगची स्थापना केव्हा झाली?

 1905
 1906
 1907
 1908
उत्तर : 1906


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *